بی وای دی توانست در 9 ماه نخست سال 2023 جایگاه پرفروش ترین خودروساز در چین را تصاحب کند و در این مدت تعداد یک میلیوت و 792 هزار و 802 دستگاه خودرو فروخته و سهم 11.76 درصدی از کل بازار چین دارد.

پرفروشترین خودروسازان در چین طی 9 ماه نخست 2023

فولکس واگن در جایگاه دوم در بازار چین قرار داشته و موفق به فروش یک میلیوتن 561 هزار و 743 دستگاه خودرو شده که سهم 10.25 درصد از کل بازار چین دارد. تویوتا هم سوم شد و با فروش یک میلیون و 284 هزار دستگاه سهم 8.19 درصدی را کسب کرد. هوندا جایگاه چهارم را تصاحب کرد و موفق به فروش 828 هزار و 553 خودرو و کسب سهم 5.44 درصدی از بازار چین شد. چانگان هم با فروش 718 هزار و 357 خودرو سهم 4.71 درصدی از بازار چین را در اختیار دارد.

پرفروشترین خودروسازان در چین طی 9 ماه نخست 2023

 

پرفروشترین خودروسازان در چین طی 9 ماه نخست سال 2023 در بخش خودروهای برقی

در بخش خودروهای برقی نیز بی وای دی با اختلاف اول بوده و موفق به فروش 893 هزار و 754 دسنگاه خودرو در 9 ماه نخست 2023 در چین شده که سهم 30.15 درصدی از بازار خودروهای برقی چین را در اختیار دارد. تسلا با فروش 433 هزار و 729 دستگاه خودرو در چین و کسب سهم 14.63 درصدی جایگاه دوم را دارد. گک آیون نیز با فروش 355 هزار و 960 دستگاه جایگاه سوم و سهم 12 درصدی دارد. وولینگ و نیو هم به ترتیب چهارم و پنجم در بازار چین در بخش خودروهای برقی و نیو انرژی هستند.

پرفروشترین خودروسازان در چین طی 9 ماه نخست 2023

پرفروشترین خودروها در چین طی 9 ماه نخست 2023

در بخش مدل، پرفروشترین خودروها در چین طی 9 ماه نخست 2023 هب ترتیب تسلا مدل Y، بی وای دی Qin پلاس و بی وای دی سانگ پلاس بوده که به ترتیب 320 هزار و 109 دستگاه، 317 هزار و 115 دستگاه و 276 هزار و 140 دستگاه از آنها فروخته شده است.