یکشنبه 24 تیر 1403

اخبار برگزیده

اخبار مهم

یادداشت

مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران شد

با پایان شمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رأی به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.
به گزارش نقش فردا- با رسیدن به ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳، فرآیند اخذ آرای دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و پس از آن صندوق‌های رأی باز و شمارش آرا آغاز شد.

* گزارش نهایی از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، هشتمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۴۷۸۰۷ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

اسلامی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۳۰۵۰۳۱۵۷ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۱۶۳۸۴۴۰۳ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۱۳۵۳۸۱۷۹ رأی

* ساعت ۰۵:۳۴
هفتمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، هفتمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۴۷۸۰۷ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۴۵۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۲۳۶۴۶۱۳۸ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۱۲۷۰۴۹۱۰ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۱۰۴۷۴۲۳۸ رأی

* ساعت ۰۵:۰۳
ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، ششمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۴۲۴۳۲ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۴۴۰ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۲۰۶۱۱۹۷۱ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۱۱۱۲۰۹۲۴ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۹۰۹۷۹۹۳ رأی

* ساعت ۰۴:۳۳
پنجمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، پنجمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۳۵۲۲۳ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۴۰۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۱۶۵۴۶۶۶۰ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۸۶۹۴۷۴۳ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۷۵۳۵۵۵۷ رأی

* ساعت  ۰۴:۰۶
چهارمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، چهارمین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۲۹۱۷۵ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۳۵۷ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۱۳۵۵۰۲۸۰ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۶۹۳۹۹۵۵ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۶۳۵۹۰۹۹ رأی

* ساعت ۰۳:۳۶
سومین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، سومین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۲۱۷۹۰ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۲۹۸ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۹۶۹۹۸۴۳ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۴۹۹۶۳۶۴ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۴۵۲۶۹۶۰ رأی

* ساعت ۰۳:۰۵
دومین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، دومین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۱۳۲۷۷ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۲۰۲ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۵۸۱۹۹۱۱ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۲۹۰۴۲۲۷ رای

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴- ۲۸۱۵۵۶۶ رأی

* ساعت ۰۲:۳۶
اولین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه

محسن اسلامی سخنگوی وزارت کشور، اولین گزارش از نتایج شمارش آرای مأخوذه از دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد.

وی گفت: از مجموع شعب سراسر کشور تا این لحظه آرا ۶۱۸۹ شعبه شمارش و در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد انتخابات افزود: از تعداد کل ۴۸۲ شهرستان تاکنون آرا ۱۱۳ شهرستان شمارش و تجمیع شده است.

وی تعداد کل برگ‌های رأی مأخوذه شمارش شده (صحیح و باطله) را ۲۵۴۷۳۸۱ رأی اعلام کرد که وضعیت نامزد‌ها به ترتیب زیر است:

۱- آقای مسعود پزشکیان – فرزند حسین – شناسه نامزد ۲۲ – ۱۲۶۳۸۷۴ رأی

۲- آقای سعید جلیلی – فرزند محمد حسن – شناسه نامزد ۴۴ – ۱۲۴۴۶۴۰ رأی

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

کپی‌رایت ۲۰۲3, تمامی حقوق متعلق است به نقش فردا است @ طراحی شده در آتلیه نقش فردا