به گزارش نقش فردا به نقل از رکنا، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران در توضیح این خبر بیان داشت: وقوع مرگ مشکوک توسط یکی از بیمارستان های شهر تهران به پلیس آگاهی تهران اعلام  و بررسی موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره دهم این پلیس قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با تحقیقات اولیه کارآگاهان و با حضور ماموران در پزشکی قانونی مشخص شد که متوفی به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشته و با اصابت جسم سختی مصدوم شده است و همچنین متوفی توسط عوامل کمپ ترک اعتیاد واقع در حومه شرق تهران به بیمارستانی در شهر تهران منتقل شده است.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: برادر متوفی به پلیس آگاهی دعوت و در خصوص حضور متوفی در کمپ ترک اعتیاد توضیح داد: برادرم چند ماه قبل از شهرهای جنوبی کشور به تهران عزیمت کرده است ولی  بعد از گذشت چند ماه، عوامل کمپ ترک اعتیاد با وی تماس و اظهار داشته اند که برادرم برای ترک اعتیاد در کمپ بستری بوده است ولی به علت بیماری قلبی به بیمارستان انتقال و در آنجا فوت کرده  است.

وی اظهار دارد: کارآگاهان در ادامه بررسی های پلیسی با دعوت مسئولان کمپ به دست آوردند، متوفی 4 روز قبل از فوت، توسط فرد ناشناسی  با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت به صورت دست و پا بسته به کمپ برای ترک اعتیاد منتقل شده است و مسئولان کمپ مدعی بودند که هنگام انتقال متوفی به کمپ آثار جراحت و ضرب و جرح  بر روی بدن وی  مشهود بوده است.

سردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با شناسایی موتورسوار به دست آوردند متوفی قبل از حضور در کمپ تلفن همراه موتورسوار را سرقت کرده است و موتورسوار ضمن به دام انداختن سارق، وی را برای ترک اعتیاد به کمپ به صورت دست و پا بسته منتقل کرده است ولی موتورسوار منکر هر گونه ضرب و جرح شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: برای کشف حقیقت کارآگاهان 7 تن از مسئولان کمپ ترک اعتیاد را به طور جداگانه تحت پی جوئی های انتظامی قرار دادند  و بدین ترتیب کارآگاهان به دست می آورند مقتول در مدت 4 روز که در کمپ ترک اعتیاد حضور داشته است ناسازگاری و بی نظمی داشته که توسط یکی از مسئولان کمپ مورد ضرب  قرار گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به دستگیری ضارب متوفی تصریح کرد: قاتل اقرار داشت که مقتول همواره در کمپ به ایجاد خراب کاری و مزاحمت برای سایر افراد می پرداخت و به تذکر  مسئول کمپ بی اعتنایی می کرد که یک روز پس از دیدن اینکه به حرف های ما بی اعتنایی می کند او را مورد ضرب و جرح قرار دادم ولی  متوفی از حال رفت و پس از اعزام به بیمارستان با خبر شدم  که فوت کرده است.

سردار ولیپور گودرزی با بیان اینکه در این عملیات پلیسی،  فرد ضارب و شخصی که مقتول را به کمپ ترک اعتیاد انتقال داده است دستگیر شد، اضافه کرد: هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.