سه‌شنبه 28 فروردین 1403

اخبار برگزیده

اخبار مهم

یادداشت

مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هشتادمین نشست خود ضمن تصویب چند مجوز جدید دستگاهی و پروانه کسب؛ مصوباتی برای تسهیل فعالیت کسب و کارها داشت.

به گزارش نقش فردا به نقل از شادا، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هشتادمین نشست خود تصمیماتی را در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اتخاذ کرد که در ادامه می‌آید: 

تصویب راهنمای دریافت پروانه کسب مجوزهای مربوط به تولید کارگاهی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی 

در این نشست پروانه کسب «تولید کارگاهی فرآورده های آرایشی و بهداشتی» به همراه راهنمای دریافت این مجوز، متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن به تصویب رسید.

 دبیرخانه هیات مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوز را فراهم کند. همچنین دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادرکند. 

پس از گرفتن پروانه کسب مذکور، متقاضی باید پروانه ساخت و پروانه بهره برداری کارگاه را (که سابقاً در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده) از سازمان غذا و دارو دریافت کند. با عنایت بر اینکه شرایط پروانه بهره برداری این مجوز، با شرایط پروانه بهره برداری مجوزهای صنعتی متفاوت است، مقرر شد تغییرات مربوطه با هماهنگی سازمان غذا و دارو در پروانه بهره برداری موجود در درگاه ملی مجوزها اعمال شود. 

تصویب راهنمای دریافت «پروانه کسب دلالی مواد ضایعات پتروشیمی (گرانول، کامپاند و ریسایکل)» 

کاربرگ پروانه کسب دلالی مواد ضایعات پتروشیمی (گرانول، کامپاند و ریسایکل) به منزله یک عنوان پروانه کسب جدید صنفی متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن نیز در نشست هیات مقررات زدایی به تصویب رسید .

بر این اساس شرکت بورس کالا و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، مکلف به نظارت پسینی در این حوزه بوده و در صورت مشاهده تخلف، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مکلف به ابطال پروانه کسب و دیگر برخوردهای قانونی با متخلف هستند.

دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط مجوز این کسب و کار را فراهم نماید.

همچنین دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. 

تصویب مجوزهای جامانده وزارت جهاد کشاورزی 

با مصوبه هیات مقررات زدایی، تعداد 11 عنوان مجوز صادره وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه به شرح زیر به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود: 

 موافقت اصولی واحد کشت بافت، 

• پروانه تاسیس واحد کشت بافت، 

• پروانه بهره برداری واحد کشت بافت، 

• احداث سایبان برای محصولات باغبانی، 

• موافقت اصولی پرورش حشرات (صنعتی)، 

• پروانه تأسیس پرورش حشرات (صنعتی)، 

• پروانه بهداشتی بهره برداری پرورش حشرات (صنعتی)، 

• پروانه بهداشتی موافقت اصولی پرورش حشرات (صنعتی)، 

• پروانه بهداشتی تاسیس پرورش حشرات (صنعتی)، 

• پروانه بهداشتی بهره برداری پرورش حشرات (صنعتی)، 

• مجوز تولید قراردادی واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی. 

همچنین  تعداد 11 عنوان مجوز «شرکت شهرکهای کشاورزی» و یک عنوان مجوز «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی»  به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها تصویب شد. این مجوزها جایگزین ٣ مجوز «پروانه تأسیس و توسعه واحدهای مستقر در شهرک و مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی در اراضی ملی و دولتی و دارای زنجیره ارزش»، «پروانه بهره برداری واحدهای مستقر در شهرک و مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی در اراضی ملی و دولتی و دارای زنجیره ارزش»، «پروانه تاسیس و توسعه شهرک و مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی» مصوب شصت و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و ٦ مجوز «موافقت اولیه شهرک قارچ خوراکی»، «موافقت اولیه شهرک گلخانه ای»، «پروانه تأسیس شهرک قارچ خوراکی»، «پروانه تأسیس شهرک گلخانه ای»، «پروانه بهره برداری شهرک گلخانه ای»، «پروانه بهره برداری شهرک قارچ خوراکی»، مصوب شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و یک مجوز «آزمون ماشینها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری» مصوب هفتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی می‌شود. عناوین 11  مجوز یاد شده به شرح زیر است:

موافقت اولیه شهرک گلخانه‌ای غیردولتی، 

•پروانه تأسیس شهرک گلخانه‌ای غیردولتی، 

•پروانه بهره برداری شهرک گلخانه ای غیردولتی، 

•موافقت اولیه شهرک دامی غیردولتی، 

•پروانه تأسیس شهرک دامی غیردولتی،

•پروانه بهرهبرداری شهرک دامی غیردولتی، 

•موافقت اولیه شهرک شیلاتی غیردولتی، 

•پروانه تأسیس شهرک شیلاتی غیردولتی، 

•پروانه بهرهبرداری شهرک شیلاتی غیردولتی، 

•پروانه تأسیس واحدهای گلخانه ای مستقر در شهرکهای کشاورزی، 

•پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه ای مستقر در شهرکهای کشاورزی، 

•گواهی تأییدیه آزمون و کنترل کیفیت ماشینها و تجهیزات کشاورزی. 

دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم نماید. 

وزارت جهاد کشاورزی (شامل معاونت ها و ادارات مربوطه و سازمان تحقیقات، آموزش و تحقیقات کشاورزی) و شرکت شهرکهای کشاورزی مکلفند، درگاه تخصصی برای صدور کلیه مجوزهای موضوع این بند را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کنند. 

تصویب ۱۸ عنوان مجوز جدید سازمان بنادر و دریانوردی 

تعداد ۱۸ عنوان مجوز جامانده سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به مجوزهای سازمان مذکور اضافه می‌شود و دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

• فعالیت راهبری پایانه کانتینری، 

•فعالیت راهبری پایانه فله مایع (نفتی و غیر نفتی)، 

•فعالیت راهبری پایانه کالای عمومی و فله خشک، 

•فعالیت راهبری پایانه مسافری دریایی، 

•فعالیت تخلیه و بارگیری کالای کانتینری، 

•فعالیت تخلیه و بارگیری کالای فله مایع (نفتی و غیر نفتی)، 

•فعالیت تخلیه و بارگیری کالای عمومی و فله خشک، 

•فعالیت بازرسی ایمنی تجهیزات بندری، 

•فعالیت بازرسی و تایید ایمنی کانتینر، 

• فعالیت مشاور بندری، 

•فعالیت کشتیرانی (حمل و نقل دریایی کالا – مسافر)، 

•فعالیت توقفگاه دریایی شناورها، 

•فعالیت راهبری فنی- عملیاتی و مدیریت ایستگاه کنترل ترافیک دریایی، 

•فعالیت مشاور دریایی

•فعالیت راهبری علائم کمک ناوبری، 

•فعالیت آبنگاری، 

•فعالیت خدمات دریافت و پردازش مواد زائد کشتیها، 

•فعالیت جستجو و نجات دریایی و راهبری مراکز مربوطه. 

 دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم و سازمان بنادر و دریانوردی کشور مکلف است درگاه تخصصی برای صدور کلیه مجوزهای موضوع این بند را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند.

تصویب یک عنوان مجوز جامانده مربوط به وزارت نفت 

مجوز «موافقت اصولی طرح های SNG، LNG Mini، CNG،LNG وارداتی» مربوط به وزارت نفت به همراه راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مزبور اضافه می‌شود.

دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم و وزارت نفت مکلف است درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند. 

 تفکیک عناوین و اصلاح شرایط راهنمای دریافت مجوزهای «موافقت اصولی دام صنعتی و نیمه صنعتی»، «موافقت اصولی طیور صنعتی و نیمه صنعتی» و «موافقت اصولی شیلات صنعتی و نیمه صنعتی» نیز به تصویب هیات مقررات زدایی رسید. 

 اصلاح شرایط راهنمای دریافت «پروانه اشتغال مسئول فنی دامپزشکی» 

با مصوبه هیات مقررات زدایی، عضویت در نظام دامپزشکی و صدور پروانه اشتغال مسئول فنی بهداشتی، برای افراد دارای دانشنامه معتبر دکتری تخصصی دامپزشکی فاقد مدرک دانشنامه دکتری عمومی دامپزشکی، (در رشته های تخصصی مانند بهداشت آبزیان در حوزه هایی از قبیل مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری انواع آبزیان، صیدگاه‌ها و صنایع تبدیلی آبزیان و …) مجاز است. 

رشته های تخصصی و حوزه های کاری مجاز هر یک برای صدور پروانه اشتغال مسئول فنی، طی دو هفته توسط دبیرخانه هیأت (و با همکاری سازمان دامپزشکی کشور) ابلاغ میشود و در کاربرگ مربوطه، به شرایط این مجوز در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

 حذف ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران و 26 مجوز مربوط به بانک مرکزی 

با توجه به ابطال مبانی قانونی و اسناد بالادستی، مجوز «تعمیرکاران مجاز وسایل توزین»، «شرکتهای آموزشی همکار» «کد شناسایی بین المللی WMI» از فهرست مجوزهای سازمان ملی استاندارد ایران حذف شد. 

همچنین  تعداد ٢٦ عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی (به شرح ذیل) در درگاه ملی مجوزها غیرفعال می‌شود: •موافقت اصولی تاسیس شعب بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•تأسیس شعب بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•فعالیت شعب بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•موافقت اصولی تأسیس شعبه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور، 

•موافقت اولیه تأسیس شعبه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور، 

•موافقت اصولی تأسیس شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور، 

•تأسیس شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایرانی در داخل کشور،

•موافقت اصولی تأسیس دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور، 

•موافقت اولیه تأسیس دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور، 

•موافقت اصولی تأسیس دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•تأسیس دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•فعالیت دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی، 

•فعالیت شعبه صندوق قرض الحسنه، 

•تأسیس شعب غیربرون مرزی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•فعالیت شعب غیربرون مرزی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•تأسیس دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•فعالیت دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•تأسیس شعب برون مرزی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•فعالیت شعب برون مرزی بانکها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد، 

•اجازه نامه مرحله اول عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، •اجازه نامه مرحله دوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، •اجازه نامه مرحله سوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، 

•موافقتنامه سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور و شرکتهای تابعه آنها، 

•مجوز ضمانتنامه حسن انجام کار شرکتهای بازرسی جهت اعلام به سازمان ملی استاندارد ایران، 

•موافقت اصولی سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور، 

•موافقت نهایی تأسیس یا سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور.

اصلاح دستورالعمل موسوم به کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد

اجرای بندهای ٥ (رنگ سبز نشان استاندارد) و ۸ (ابعاد نشان استاندارد) و10 (پیامک اصالت استاندارد) دستورالعمل موسوم به «کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری بر روی محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد» سازمان ملی استاندارد تا پایان سال 1403 برای شرکتهای تولیدی اختیاری میشود و دبیرخانه موظف است در صورت استمرار احکام بندهای فوق در این دستورالعمل، موضوع را برای اتخاذ تصمیم قبل از پایان سال 1403 مجدداً در هیأت طرح کند. 

بر این اساس مفاد نامه شماره ٢٥٣٥٥٥ مورخ 1٤٠1/٩/٢٩ مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد (در خصوص الزامی بودن سطح اختصاص داده شده به نام و نوع فرآورده به عنوان هویت کالا به میزان حداقل ٧٠ درصد از سطح اختصاص داده شده به نام و علامت تجاری) ابطال می‌شود.

 دستورالعمل مراحل مجوزهای مرتبط با استقرار فعالیتها، احداث بنا و تأسیسات و بهره برداری از زمین 

بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات مقررات زدایی، در اجرای حکم تبصره (٣) ماده ٧ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل٤٤ قانون اساسی و پیرو حکم هفتاد و سومین نشست هیأت در خصوص تصویب فرآیندها و پیاده سازی استعلامات، دبیرخانه هیأت مکلف است «دستورالعمل مراحل مجوزهای مرتبط با استقرار فعالیت ها، احداث بنا و تأسیسات و بهرهبرداری از زمین» را به دستگاه‌های ذیربط ارسال کند.

 دستگاههای مربوطه مکلفند طی ٣٠ روز کاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در صورت وجود مغایرت این دستورالعمل با قانون یا مصوبه هیأت وزیران، مراتب را به دبیرخانه هیأت ارایه کنند. دبیرخانه هیأت مکلف است ضمن بررسی ملاحظات دستگاهها درباره این دستورالعمل، نسخه نهایی را به همه دستگاهها ابلاغ و نتیجه را در جلسه آتی هیأت ارایه کند. این دستورالعمل، پس از آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود. 

این مصوبه البته یک تبصره دارد که بر اساس آن مفاد اصلاح فرآیندهای حوزه معدن (مصوب در کمیته تخصصی ٢۸٥) (به شرح ذیل) در این فرآیند اعمال شده و لازم الاجراست. 

.1 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است تمامی محدوده های خود را در سه دسته آزاد، مشروط و ممنوعه (با ذکر دلیل)  در سامانه کاداستر (در ٤ بازه شش ماهه)، بارگذاری کند.. برنامه اجرای این بند بدین نحو است: «شش ماه اول استانهای شمال و شمال شرق (گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، قم، البرز و تهران)، شش ماه دوم استانهای شمال غرب (شامل استانهای کردستان، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان و قزوین)، شش ماه دوم استانهای مرکز و جنوب شرق (شامل اصفهان، مرکزی، یزد، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) و شش ماه چهارم، استانهای جنوب غرب (شامل لرستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد)».  همچنین سازمان مکلف است اطلاعات موجود حریم معادن را در سامانه کاداستر طی دو ماه بارگذاری کند و این نقشه برای همه متقاضیان در سامانه کاداستر نمایش داده شود. 

همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است شرایط، مدارک و هزینه لازم برای صدور استعلام معدن را طی دو هفته به دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال کند و پس از آن صرفاً مطابق با کاربرگ مصوب، دلایل رد را ارسال نماید.

بر این اساس بند ٢ «تفاهم نامه موسوم به مصوبات گردهمایی مورخ 1٣٩٤/۸/٢٤ فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دستورالعمل پاسخگویی به استعلامهای معدنی در عرصه های منابع طبیعی» لغو و ااستعلام مجدد سازمان منابع طبیعی در مرحله بهره برداری، حذف می شود (البته مجوزهای صادره در زمینه تحقیقاتی، در مرحله بهره برداری نیازمند استعلام مجدد هستند). 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طی یک ماه، سامانه کاداستر را بدین نحو اصلاح نماید که در هنگام بازگشایی سامانه برای ثبت محدوده، صرفاً مناطق آزاد قابل ثبت (برای انتخاب متقاضیان) نمایش داده شود.  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و حفظ حاملهای انرژی کشور، در صورت عدم تطابق «میزان استخراج یا اکتشاف سالیانه معادن» با «طرح اعلامی متقاضی»، سوخت مازاد تخصیص یافته را به قیمت آزاد از صاحب پروانه (در انتهای سال) اخذ و یا از سوخت تخصیصی سال آتی وی کسر کند.

به منظور قطع ارتباط کارشناس و متقاضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است، بازدید کارشناسی از معادن را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و بر اساس ارسال کد (به طور ناشناس) به کارشناس مربوطه اجرا و سازمان مکلف است طی دو ماه، دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه و به دبیرخانه هیأت ارسال کند.  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی دو ماه، کلیه استعلامات مربوطه را به صورت آنی (و قابل مشاهده برای متقاضی) در بستر سامانه کاداستر (اعم از رد یا قبول) پاسخ دهد. دستگاههایی که هنوز حریم معدنی خود را به وزارت صنعت ارایه نکرده اند مکلفند طی یک ماه ضمن اعلام حریم، دستورالعمل مناطق مشروط را به وزارت صنعت اعلام نمایند. بروزرسانی حریم‌ها صرفاً به صورت سالیانه برای دستگاههای موضوع ماده ٢٤ قانون معادن امکانپذیر است. سازمان منابع طبیعی در اعلام حریم مطابق بند (1) این تبصره اقدام نماید. 

اصلاح ضوابط استقرار و حرایم بهداشتی دامپزشکی 

بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی، دبیرخانه هیأت موظف است در اجرای بند (ح) مصوبه جلسه هفتاد و هفتم این هیأت، موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣1 فروردین 1403 تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند. 

از اول اردیبهشت ،1403 ابلاغیه رییس محترم سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست. 

 اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های پخش استانی 

 بندهای (٥) و (٦) ماده ٩ «ضابطه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت» مصوب 1٣٩٤/٦/٢1 سازمان غذا و دارو، به دلیل مغایرت با تبصره (٤) ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از دستورالعمل مربوطه حذف و ابطال میشود و شرکتهای پخش استانی، می توانند به طور مستقیم از تأمین کنندگان دارو خرید کنند. 

 بند (1) ماده ٩ ضابطه مذکور نیز، به این نحو اصلاح می‌شود: تمدید مجوز شرکتهای پخش استانی موجود بر اساس پوشش بیش از ٩٥ درصد توزیع دارو در استان (هر سه سال یک بار) و صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میگیرد. 

 مقرر شد سازمان غذا و دارو بند پیشنهادی (با هدف تضمین توزیع دارو در مناطق محروم) برای افزودن به دو بند فوق مصوب هیأت، در خصوص توزیع دارو را (به نحوی که نافی خرید مستقیم شرکت پخش استانی از تأمین کننده دارو نباشد) به دبیرخانه هیأت ارایه دهد. اجرای این مصوبه تا 1٤٠٣/1/٧ منوط به ارایه پیشنهاد سازمان است. 

 حکم در خصوص تعیین ماهیت کالاهای گمرکی

آزمایشگاههای استاندارد مکلفند تعیین ماهیت کالاهای گمرکی را طبق روال سابق ادامه دهند و سازمان ملی استاندارد مکلف است این موضوع را به کلیه آزمایشگاههای استاندارد ابلاغ نموده و آزمایشگاهها را به تعیین ماهیت کالاهای گمرکی الزام نماید. هر نوع تغییر در رویه فعلی، از سه ماه قبل از اعمال، لازم است به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

کپی‌رایت ۲۰۲3, تمامی حقوق متعلق است به نقش فردا است @ طراحی شده در آتلیه نقش فردا